Thông báo từ WBC !

05/04/2018 caphemagazine 0

Chúng tôi xin được trích dẫn những thông báo mới nhất từ World Barista Championship 2018 sẽ diễn ra tại Amsterdam, Hà Lan vào tháng 6 này: Trong 18 năm qua, rõ ràng là để thấy rằng đằng sau mỗi […]